Транзакта ООД - консултантска фирмаМлекопреработвателна промишленост - Транзакта е водещ консултант в процеса на планирано придобиване на едно от десетте най-големи млекопреработвателни предприятия от голям български инвеститор. Работата по проекта включва финансов и данъчен дю дилиджънс, оценка, съдействие при преговорите, структуриране на сделката, подготовка на оферта.