Транзакта ООД - консултантска фирма
Придобиване на българска компания за човешки ресурси – Транзакта ръководи международен екип от консултанти от името на италианска компания за човешки ресурси в процеса на планирано придобиване на група от няколко дружества за човешки ресурси с присъствие в България, Сърбия, Румъния. Ние направихме финансов и данъчен дю дилиджънс за купувача и осигурихме извършването на правен дю дилиджънс чрез партньорски адвокатски кантори в трите страни.