Транзакта ООД - консултантска фирмаТранзакта извършва финансов дю дилиджънс при придобиването на около 10 дружества (кабелни оператори и интернет доставчици) в България от страна на един от най-големите кабелни оператори в страната - Кейбълтел. Общата стойност на сделките е над 22 млн. евро.
През 2007, 2008 и 2009г. Транзакта консултира Кейбълтел във връзка с изготването на финансови отчети на дружеството по МСС.