Транзакта ООД - консултантска фирма


 Подпомагане на "Черноморска Технолигична Компания" АД, дистрибутор на газ, собственост на AMGA, Удине, в подготовката на цялостен финансов модел и привличане на финансиране за инфраструктурен проект - газификация на област Мизия в България.