Транзакта ООД - консултантска фирма

Отвъд хоризонтa...

с нас

уЧАСТИЯ В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

От началото на 2009 година Транзакта е член на Geneva Group International, една от най-големите организации на независими консултантски компании в света. GGI има над 260 фирми членки, които предоставят услуги в областта на счетоводството, одита, корпоративните финанси, данъчните консултации и правото.

 

От 2007 г. Транзакта е член на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

 

Сред нашите служители има членове на ACCA ( Британската Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители) и кандидати за CFA.