Транзакта ООД - консултантска фирма

Булгартабак 

 


 

 Транзакта представлява Морган Стенли, Лондон, подизпълнител и водещ консултант в процеса на приватизация на Българския тютюнев монополист - Булгартабак през 2004 г. Като консултант по проекта, Транзакта участва в изготвянето на цялата документация по сделката, в структурирането на сделката, подготовката на дружествата за приватизация, изготвяне на план за преструктуриране преди продажбата и оказва съдействие в преговорите.