Транзакта ООД - консултантска фирма


Проекти във ВЕИ сектора
- Транзакта участва активно, както от страна на продавача, така и от страна на купувача на различни проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници:

9 Мвт вятърен парк в Североизточна България - Транзакта е водещ консултант при продажбата на този вятърен парк, като 4.5 Мвт от парка работят вече две години и отдават електрическа енергия към електропреносната мрежа на страната. Работата по проекта включва разработване на тийзър и информационен мемурандум, намиране и преговори с инвеститори, структуриране на сделката.

3.552 Мвт соларен парк в района на Бургас - това е най-големият работещ соларен парк в България към момента. Транзакта е водещ консултант по продажбата, като работата по проекта е свързана основно с намирането на инвеститор, оценка на проекта, структуриране на сделката и съдействие при преговорите.

1.5 Мвт МВЕЦ в Югозападна България - извършване на финансов и данъчен дю дилиджънс за целите на кандидат-купувача - холадски инвеститор с интереси в областта на ВЕИ.
  •