Транзакта ООД - консултантска фирмаТранзакта е водещ консултат при продажбата на един от водещите дистрибутори на лекарства в България - "Трейдконсулт" ЕООД. Транзакта управлява целия процес на продажба, включващ дю дилиджънс за продавача, оценка, структуриране на сделката, съдействие в преговорите. Годишният оборот на Трейдконсулт е над 20 млн.лв.