Транзакта ООД - консултантска фирма

Общинска банка АД (текущ проект) - Транзакта е част от консорциума, избран за водещ консултант на Столична общинска агенция за приватизация в процеса на приватизация на частта на Столична община и шест общински фирми в Банката. Дейностите по проекта включват:

- изготвяне на приватизационна оценка на участието на съответните акционери в "Общинска банка" АД

- изготвяне на информационен мемурандум на "Общинска банка" АД

- изготвяне на проект на Стратегия за приватизация на  "Общинска банка" АД

- извършване на предприватизационен маркетинг и други