Транзакта ООД - консултантска фирма
Транзакта е част от екипа консултанти при изготвянето на финансов дю дилиджънс и оценка на ЗПАД "ДЗИ" АД за френския застраховател Групама през 2006 г. Балансовата стойност на българския застраховател към този момент е 540 млн. лв.