Транзакта ООД - консултантска фирма

Carlsberg 

 

 Финансов анализ на структурата на разходите и политиката на ценообразуване, ежедневно управление на финансите и предоставяне на консултантски услуги във връзка с отчетността към компанията - майка на Шуменско пиво АД и Пиринско пиво АД в процеса на установяване на контрол след придобиването им от страна на Карлсберг Брюърис, Дания.